Tuyên bố về Quyền riêng tư

Chúng tôi có thể thay đổi Tuyên bố về Quyền riêng tư này mà không cần thông báo, thông thường thay đổi khi có những phát triển, cải tiến mới về tính năng hệ thống, dịch vụ cung cấp trong quá trình hoạt động kinh doanh của chúng tôi hoặc nếu có thay đổi trong bộ luật hiện hành có liên quan.

Tuyên bố về Quyền riêng tư | iCOMDesign

iCOMDesign coi trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân, khách hàng và cam kết xử lý có trách nhiệm thông tin cá nhân. Tuyên bố về Quyền riêng tư (hay Chính sách Bảo mật) sẽ giải thích những thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và chi tiết cách sử dụng thông tin đó.

Các loại thông tin cá nhân sẽ được thu thập:
 • Thông tin cá nhân: Thông tin hoặc dữ liệu được ghi lại về một cá nhân có thể nhận dạng hoặc dễ dàng xác định người dùng (gồm: Họ tên, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, email, hôn nhân, sở hữu tài sản và nhu cầu về dịch vụ)
 • Thông tin nhạy cảm: Thông tin cá nhân về tôn giáo, quan điểm sống của một cá nhân, ý kiến chính trị, niềm tin tôn giáo hoặc triết học, sở thích hoặc tập quán tình dục hoặc thông tin thành viên (tổ chức, cộng đồng, mạng xã hội).
 • Thông tin về sức khỏe: Thông tin về sức khỏe thể chất, tinh thần hoặc tâm lý của một cá nhân.

1. Cách thức iCOMDesign thu thập thông tin.

iCOMDesign chỉ thu thập thông tin về bạn bằng các biện pháp hợp pháp, đúng quy định pháp luật hiện hành và theo cách không xâm phạm với những loại thông thông tin cá nhân, lịch sử hoạt động tại hệ thống trang điện tử www.iCOMDesign.vn và những trang website vệ tinh, mạng xã hội có liên quan đến hệ thống truyền thông của chúng tôi.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ:

 • Từ chính Khách hàng cung cấp qua form, chatbox, nhắn tin, điện thoại, giấy tờ.
 • Từ Đối tác mà chúng tôi đồng hành trong sự kiện hay hoạt động kinh doanh.

 

Thông tin cá nhân của bạn thường được thu thập trực tiếp từ bạn. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thu thập thông tin từ bên thứ ba (Đối tác hợp tác), cơ quan chính phủ. 

Nếu có thể, khi truy cập vào hệ thống của chúng tôi, bạn có thể chọn ẩn danh khi tương tác với iCOMDesign. Tuy nhiên, truy cập ẩn danh có thể ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, hay một số tính năng mà hệ thống Chúng tôi cung cấp.

2. Cách iCOMDesign sử dụng thông tin thu thập

iCOMDesign sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp các chức năng cốt lõi của sản phẩm dịch vụ và tuân thủ các nghĩa vụ liên quan đến việc bảo vệ thông tin. Trong quá trình sử dụng sử dụng thông tin, chúng tôi luôn tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật hoặc với sự cho phép (hay chấp thuận) của bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng và xử lý thông tin của bạn vào việc:

 • Hỗ trợ phát triển dịch vụ: đăng ký tư vấn, phân phối nội dung trực tuyến, đánh giá phản hồi về dịch vụ, hoạt động kiểm toán, phân tích dữ liệu tìm cơ hội kinh doanh mới, cải thiện các dịch vụ và quản trị điều hành chung.
 • Hỗ trợ nghiên cứu: vận hành trang website, phân tích dữ liệu, tiếp thị trực tuyến, quản lý mối quan hệ khách hàng, danh sách gửi thư và bản tin, thư mời sự kiện.
 • Giao dịch giữa các hệ thống, mạng lưới bên trong iCOMDesign để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
 • Đối với mục đích thứ yếu hoặc khi được pháp luật cho phép, chẳng hạn như cung cấp thông tin cho các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan thẩm quyền.
 • Các bên thứ ba, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba khi thích hợp cho các mục đích nêu trên.

3. Cách chúng tôi lưu trữ và bảo vệ thông tin của bạn

Thông tin cá nhân có thể được lưu trữ trong các tài liệu sao chép cứng (bản giấy), dưới dạng dữ liệu điện tử (bản mềm) hoặc trong phần mềm chuyên dụng hoặc hệ thống website này của iCOMDesign, bao gồm đám mây hoặc các loại mạng hoặc lưu trữ điện tử (lưu trữ số) khác. Một số cách mà iCOMDesign vận dụng giúp bảo vệ thông tin cá nhân bao gồm:

 • Công nghệ bảo mật hiện đại từ những đối tác uy tín và công nghệ tiên tiến nhất;
 • Lưu trữ tài liệu và quy trình bảo mật dữ liệu được kiểm soát nghiêm ngặt.
 • Các biện pháp bảo mật mã hóa, nhiều lớp để truy cập vào các hệ thống và mạng lưới của iCOMDesign.
 • Kiểm soát sao lưu (backup), ghi vết (log) các truy cập vào cơ sở dữ liệu của iCOMDesign.


Khi cần chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với nhà cung cấp dịch vụ hosting, đám mây và hệ thống quản lý chuyên dụng. iCOMDesign thực hiện các bước xử lý để đảm bảo có biện pháp bảo vệ phù hợp nhằm tăng cường tính an toàn cho thông tin cá nhân của bạn.

4. Quyền truy cập và xóa bỏ thông tin của bạn

 • Bạn có quyền yêu cầu cập nhật, chỉnh sửa và cả việc xóa bỏ thông tin của bạn khỏi hệ thống của iCOMDesign.
 • Bạn có quyền từ chối nhận thông tin của chúng tôi qua cách kênh truyền thông trực tuyến của iCOMDesign.


Thông tin chi tiết, bạn có thể phản hồi vào email:
support@icomdesign.vn

5. Quyền riêng tư và cookie của trang website

“Khái niệm: Cookie là những tập tin một trang web gửi đến máy người dùng và được lưu lại thông qua trình duyệt khi người dùng truy cập trang web đó. Cookie được dùng với mục đích phổ biến là để lưu trữ phiên truy cập nhằm phục vụ cho mục đích tối ưu trải nghiệm với website của người dùng, duy trì trạng thái và lịch sử truy cập trước đó nhằm cải tiến hiệu suất, và một số hoạt động tiếp thị khác.”

5.1. Tìm hiểu thông tin về Cookies

 • iCOMDesign thu thập các cookies để kích hoạt chức năng và bảo mật thích hợp của trang web và giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt hơn.
 • Cookies từ website iCOMDesign sẽ không ghi lại mật khẩu email hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng của bạn. Cookies không gây hại cho máy tính của bạn.

5.2. Một số loại Cookies cơ bản được iCOMDesign sử dụng

iCOMDesign có thể ghi vết hồ sơ về các lượt truy cập của bạn, thông tin được hiểu như nhật ký truy cập, phục vụ cho mục đích quản trị hệ thống và thống kê:

 • Địa chỉ máy chủ của bạn
 • Tên thiết bị, và trình duyệt
 • Địa chỉ IP của bạn
 • Ngày và giờ của chuyến thăm
 • Các trang được truy cập và các tài liệu được tải xuống
 • Địa chỉ của trang web cuối cùng của bạn đã truy cập
 • Các loại trình duyệt được sử dụng


iCOMDesign sử dụng phần mềm phân tích website và cookie để hiểu rõ hơn cách mọi người sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng cho phép các bên thứ ba, như Google, Bings, Cốc Cốc, Facebook, Zalo… sử dụng cookie, dữ liệu website và các công nghệ tương tự để thu thập hoặc nhận thông tin. Điều này được sử dụng để hiểu rõ hơn về khách hàng của chúng tôi (ví dụ: nhân khẩu học và sở thích của khách truy cập), vì vậy chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm người dùng trang web và cung cấp nội dung phù hợp và được cá nhân hóa hơn trong tương lai.

5.3. iCOMDesign phân loại các loại cookie sau:

 1. Cookies chức năng
  • Rất cần thiết cho hoạt động đúng và bảo mật của trang web của chúng tôi
  • Không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân ở Cookies này.
 2. Cookies phân tích
  • Giúp chúng tôi phát hiện bất kỳ lỗi nào và cải thiện trang web của chúng tôi.
  • Thu thập thông tin ẩn danh về các lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi.
  • Được phân tích bởi hệ thống bên thứ 3 phục vụ cho hoạt động tiếp thị, phân phối nội dung.
 3. Cookie tiếp thị và các loại Cookie khác
  • Lưu trữ tùy chọn dựa trên các lần truy cập trước vào trang web của chúng tôi.
  • Giúp chúng tôi xác định thông tin của bạn, và cung cấp nội dung được cá nhân hóa thông qua phương tiện truyền thông mạng xã hội và quảng cáo banner có liên quan.
  • Cho phép các đối tác của chúng tôi hiển thị các ưu đãi và quảng cáo được cá nhân hóa trên trang web của họ.
  • Sử dụng thông tin từ các bên thứ ba (ví dụ: Google, Facebook, Zalo) để cá nhân hóa thông tin hiển thị cho bạn trên trang web của chúng tôi.

5.4. Người dùng chủ động tùy chỉnh và xóa Cookies.

 • Bạn có thể chọn thay đổi cài đặt cookie của trình duyệt thông qua cài đặt quyền riêng tư của trình duyệt, bao gồm cả việc chặn sử dụng cookie. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến việc không thể đăng nhập hoặc xem một số trang web của chúng tôi.
 • Nếu bạn rời khỏi trang web của iCOMDesign và điều hướng đến trang web của bên thứ ba, iCOMDesign không thể chịu trách nhiệm bảo vệ và quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho trang web của bên thứ ba. Theo đó, chúng tôi luôn khuyến khích bạn thận trọng và xem xét điều khoản về quyền riêng tư áp dụng cho trang website mà bạn đang truy cập.

6. Khiếu nại về quyền riêng tư

Nếu bạn lo ngại rằng iCOMDesign có thể đã vi phạm nghĩa vụ bảo mật hoặc Tuyên bố về Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi (Xem thêm phần 7). Khi liên hệ với chúng tôi, vui lòng cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt liên quan đến vấn đề hoặc khiếu nại của bạn.

iCOMDesign rất coi trọng các khiếu nại liên quan đến quyền riêng tư và cam kết giải quyết các khiếu nại về quyền riêng tư một cách kịp thời, công bằng và minh bạch. Nếu bạn không hài lòng với cách xử lý khiếu nại của chúng tôi, bạn có thể chuyển vấn đề đến cơ quan có thẩm quyền xử lý.

7. Làm thế nào để liên lạc với chúng tôi?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Bạn có thể xem thêm Chính sách Hoạt động để có đầy đủ thông tin.

8. Thay đổi Tuyên bố về Quyền riêng tư

Chúng tôi có thể thay đổi Tuyên bố về Quyền riêng tư này mà không cần thông báo, đặc biệt khi có những phát triển, cải tiến mới về tính năng hệ thống, dịch vụ cung cấp trong quá trình hoạt động kinh doanh của chúng tôi hoặc nếu có thay đổi trong bộ luật hiện hành có liên quan. Do đó, chúng tôi khuyến khích bạn thỉnh thoảng kiểm tra lại để xem có gì thay đổi không. 

Thay đổi đáng kể gần đây nhất đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư này được thực hiện: Lúc 11h00 – ngày 06 tháng 09 năm 2023.

Nội dung