Cùng với sự khan hiếm gỗ tự nhiên các năm gần đây xu hướng sử dụng gỗ công nghiệp trong thiết kế và hoàn thiện nội thất. Trải qua thời gian gỗ công nghiệp càng bộ lộ những ưu thế vượt trội của mình.