VỀ CHÚNG TÔI

Giới thiệu về iComDesign

Thiết kế nội thất thương mại là tập hợp các hành động nhằm xây dựng nội thất cho các không gian bán lẻ như cửa hàng hoặc trung tâm mua sắm theo một khái niệm chung . Thiết kế của đồ nội thất thương mại sẽ liên quan đến các khía cạnh khác nhau như: mục đích sử dụng, màu sắc, chất liệu, ánh sáng bên ngoài hoặc bên trong, tính bền vững, v.v.
Là những chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế nội thất thương mại và các không gian thương mại độc đáo, các dự án của chúng tôi bắt đầu bằng việc đưa các ý tưởng xuống trái đất và thiết kế các bản phác thảo đầu tiên trên giấy . Phần lớn quy trình làm việc phụ thuộc vào giai đoạn này, trong đó chúng tôi hình dung nhu cầu của khách hàng để lập kế hoạch và thiết kế dự án bán lẻ một cách toàn diện
Image
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tầm nhìn của iComDesign

Chúng tôi nghiên cứu với khách hàng từng mốc thời gian đề xuất, cũng như các mục tiêu và hạn chế cần tính đến.
Chúng tôi biết rằng khách hàng của chúng tôi cần những ý tưởng khả thi về giá cả, thời gian và chất lượng. Do đó tầm quan trọng của chúng tôi đối với lĩnh vực phát triển kỹ thuật trong giai đoạn đầu của công việc. Giai đoạn đầu tiên của phương pháp luận của chúng tôi bao gồm tầm nhìn toàn cầu về dự án , xác định đầy đủ tất cả các khía cạnh liên quan đến thiết kế, sản xuất và lắp ráp cuối cùng.
Image

Lĩnh vực hoạt động của iComDesign

Tìm kiếm ý tưởng

Chúng tôi xác định nhu cầu là bước trước để thiết kế và làm cho các ý tưởng trở nên hữu hình, vì việc lập kế hoạch dự án rõ ràng sẽ đảm bảo mang lại kết quả hoàn hảo. Chúng tôi thu thập những suy nghĩ của khách hàng , những suy nghĩ này thường xuất phát từ kinh nghiệm của chính chúng tôi trong trường hợp khách hàng có cửa hàng riêng.

Phát triển ý tưởng

Các nhà thiết kế, kỹ sư, nhà trang trí nội thất, chuyên gia sản xuất và vật liệu tham gia vào quá trình làm việc này… Phương pháp của chúng tôi dựa trên việc thiết kế các dự án nội thất thương mại và bán lẻ toàn diện , trong đó mỗi thành viên của nhóm đều đóng góp chuyên môn của mình .

Phát triển ý tưởng

Các nhà thiết kế, kỹ sư, nhà trang trí nội thất, chuyên gia sản xuất và vật liệu tham gia vào quá trình làm việc này… Phương pháp của chúng tôi dựa trên việc thiết kế các dự án nội thất thương mại và bán lẻ toàn diện , trong đó mỗi thành viên của nhóm đều đóng góp chuyên môn của mình .

Phát triển ý tưởng

Các nhà thiết kế, kỹ sư, nhà trang trí nội thất, chuyên gia sản xuất và vật liệu tham gia vào quá trình làm việc này… Phương pháp của chúng tôi dựa trên việc thiết kế các dự án nội thất thương mại và bán lẻ toàn diện , trong đó mỗi thành viên của nhóm đều đóng góp chuyên môn của mình .

Các dự án thiết kế nội thất và thiết bị thương mại

Đây là một số dự án thiết kế không thể thiếu cho đồ nội thất thương mại mà chúng tôi đã phát triển cho khách hàng của mình. Chúng tôi làm việc cho các thương hiệu chính trong việc thiết kế và phát triển kỹ thuật, sản xuất và lắp đặt các dự án bán lẻ.

Khách hàng của chúng tôi